Asbest-bølgetage


Asbest-tage er holdbare

Tage med asbest er utroligt holdbare og kan let bevares  uden at de skadelige asbestfibre frigøres. Samtidig er nye bølgetage uden asbest og de vil typisk smuldre og skalle i kanterne og holder typisk kun i 15-20 år. Du har derfor et tag med lang levetid, hvis du har et asbest-bølgetag.

Luk asbest-fibrene inde

Mange er bange for asbest og de sundhedsskadelige påvirkninger. Med en korrekt afrensning og efterfølgende maling og forsegling af taget, så er asbesten lukket inde og kan derfor ikke længere frigøre de sundhedsskadelige asbest-fibre.

En god og prisbillig investering

En rensning og maling af et asbest-bølgetag koster typisk 1/3 af et helt nyt tag og holder i mange år, så har du sans for at spare penge er dette en god måde at gøre det på.

Forsvarlig rensning af dit asbest-tag

Når vi renser et asbest-bølgetag sker det med en lukket rensekasse, så vi holder evt. asbestfibre i et lukket system.

Vi lukker samtidig for afløbsrør, så evt. beskidt vand ikke løber ud i afløbet. Endvidere sætter vi en mobil suger til tagrenden, som vi kan flytte med rundt under selve rensningen, således at vi suger al skidt og snavs op med det samme.

Sugeren er forbundet med vores genindvindingsanlæg i vores lastbil, hvor al skidt filtreres fra inden vi genanvender op til 90% af vandet.

Det betyder at vi på et typisk parcelhus bruger 2-3 m3 vand – i stedet for 20 m3.

Sådan gør vi

Dag 1

Vi starter med at afrense taget.

Efter afrensningen skylles taget med rent vand og får derefter 1. gang algebehandling.

Derefter gennemgås taget for fejl og mangler. Finder vi små revner fuger vi disse med en speciel fugemasse, som er beregnet til asbest-bølgeplader.

Der puttes nyt rygning/skotrendebånd i, således der efterfølgende ikke kan komme fygesne ind på loftet.

Alt dette foregår på dag 1. Samtidig sørger vi for at der er pænt og flot efter os, så der ikke er noget byggerod.

Dag 2

Når taget er tørt for dug maler vi det første gang med en certificeret tagmaling til brug for asbest-bølgetage.

Malingen påføres med air-less sprøjte, hvilket vil sige at det foregår uden luft og malingen derfor alene rammer taget og ikke slynges rundt i luften. Vi lægger alligevel pressening over evt. campingvogne og udestue, så vi ikke ved et uheld rammer forkert.

Dag 3

Vi fortsætter med opgaven fra dag 2 og påfører maling.

Jeres tag kan sagtens få en anden farve end den originale, da vi leverer heldækkende maling.